HISTORY

Jurnal Sains dan Teknologi, jurnal keilmuan dan Aplikasi Teknologi Industri diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Pertamakali terbit dalam bentuk cetak pada tahun 2002. Pada tahun 2007 didaftarkan untuk mendapatkan P-ISSN 1412-5455.

Terbitan media online pertama dilakukan pada tahun 2017, dan pada bulan Januari 2018 jurnal ini mendapatkan E-ISSN dengan nomor 2615-2827.